Aktuální informace obecního úřadu

04.04.2024, 11:15 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

VINTÍŘOVSKÝ HIKE 2024

04.04.2024, 7:55 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

OČKOVACÍ CENTRUM pro děti od narození do 19 let


22.03.2024, 13:05 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024
na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského
parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území ČR konat?
(§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
 v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU hlasovat ve volbách na území
ČR?
(§ 5 zákona)
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamen...
22.03.2024, 13:01 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území
České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?
(§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
 v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky?
(§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat,
pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličsk...
21.03.2024, 11:38 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

06.03.2024, 8:45 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Volby do Evropského parlamentu – informace k hlasování na voličský průkaz

 Volby do Evropského parlamentu 2024 byly vyhlášeny
 dne 27. února 2024 ve Sbírce zákonů
 a mezinárodních smluv, a to zveřejněním rozhodnutí
prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. ...