Aktuální informace obecního úřadu

26.01.2023, 14:08 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany

Oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v Česku. Registrace k prodloužení dočasné ochrany začne 30. ledna. ...
16.01.2023, 15:45 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Informace k hlasování drive-in a do zvláštní přenosné volební schránky II. kolo prezidentských voleb

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.
 

Pro území každého okresu ve volebním kraji Karlovarském budou zřízena tato volební stanoviště: ...
14.01.2023, 15:53 | Obecní úřad | Přidejte první komentář

Výsledky hlasování v prezidentských volbách v obci Vintířov - Účast voličů 54,8 %.

12.01.2023, 11:20 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Upozornění na odstávku elektřiny ve vybraných lokalitách

      Plánovaná odstávka zahrnuje níže uvedené lokality :    ...
12.01.2023, 10:43 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Informace o projektu Karlovarského kraje – Záchranná brzda

Karlovarský kraj nabízí možnost podat žádost o dar lidem, kteří nejsou sami schopni finančně zvládnout zvýšené výdaje na bydlení, energie apod. ...
06.01.2023, 13:06 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

​Ceny odvozu odpadu v obci + přehled režimů odvozu 2023

Společnost Chodovské technicko-ekologické služby, zajišťující svoz komunálního odpadu pro naši obec oznámila úpravu cen pro rok 2023. Ceny jsou ovlivněny především dalším zvýšením cen za uložení odpadu, zvýšením nákladů na zpracování nebo snížením výkupných cen u tříděných odpadů, cenou pohonných hmot a předpokládaným zvýšením minimální mzdy. U směsného komunálního odpadu dochází ke zvýšení o cca 13% v porovnání s původní cenou pro rok 2022.
 
Cena místního poplatku za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2023 se na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 12.12.2022 nenavyšuje a zůstává v původní výši s cenami roku 2022.

 Odkaz na webové stránky obce Vintířov/služby/odpadové hospodářství/Přehled plateb a variabilní symboly - odpady 2023
 
Ve staženém souboru jsou uvedeny všechny potřebné údaje k platbě přes internetové bankovnictví ( číslo účtu obce, variabilní symbol jednotlivých majitelů domů, dle čísel popisných a cena za svoz odpadu). Platbu lze provést i přímo na obecním úřadě v pokladně v úřední dny, jak hotově, tak i bezhotovostně přes platební terminál. ...