Základní škola

V centru naší obce Vintířov máme krásnou zrekonstruovanou ZŠ, která byla založena již v roce 1894. Do dnešních dnů prošla škola několika úpravami např. v roce 1995 se provedla rekonstrukce půdních prostor, původní záměr byl vytvořit byt pro učitele. Později se byt proměnil v učebnu audio a v současné době se prostory využívají pro moderní počítačovou učebnu, která je využívaná všemi žáky naší školy. V roce 1997 se provedla veliká modernizace a rekonstrukce školy, při které vznikla mimo jiné, přístavbou ředitelna a sborovna.

Kontakt


Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka

Telefon: +420 352 665 123
E-mail: info@skolavintirov.cz

Stránka aktualizována: 29.12.2019