Podatelna

Na našem obecním úřadě máte několik možností, jak doručit vaše podání:

  • osobně
  • poštou
  • elektronicky

Osobně


Na obecním úřadě v době úředních hodin.

Poštou


Na adrese:

Obecní úřad Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov

Elektronicky


V souladu s nařízením vlády ČR č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, zřizuje také náš obecní úřad elektronickou podatelnu.

Adresa elektronické podatelny: podatelna@vintirov.cz

Na výše uvedené elektronické adrese jsou přijímána veškerá podání učiněná v elektronické podobě (podepsaná elektronicky).

Takto doručené, elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
Stránka aktualizována: 05.04.2017