Školní družina

V centru naší obce Vintířov, byla pro potřeby naší základní školy vybudovaná v prostorách zrekonstruované budovy na čp. 57, nová školní družina. První školáci začali ŠD využívat již od prvních dnů, nového školního roku 2014. Prostory školní družiny jsou vybaveny pro potřeby mimoškolní činnosti - odpovídajícím nábytkem, stolními hrami, stavebnicemi, sportovním náčiním, apod. Na bezpečí dětí dohlíží kvalifikované vychovatelky. Hlavní vchod je z vnitřní strany objektu, kde je také možnost zaparkovat.

Provoz školní družiny


http://www.skolavintirov.cz/o-nas/provoz-zs-a-sd

Stránka aktualizována: 29.12.2019