Volební program

Společné programové prohlášení Sdružení nezávislých kandidátů „Za společné soužití“, „Za lepší budoucnost“ a „Za obec krásnější“, pro volební období 2014 – 2018.

Našim společným cílem v novém volebním období jsou níže uvedené body v jednotlivých oblastech:

OTÁZKA BYTOVÁ A VÝSTAVBA V OBCI

 • Připravíme další území pro výstavbu rodinných domů
 • Budeme respektovat novou územně plánovací dokumentaci, která bude schválena nejpozději v počátku roku 2015 a podporovat její případně změny k lepšímu
 • Nebudeme podporovat neplatiče nájemného, za bydlení si musí každý zaplatit a nesmí parazitovat na obci nebo sdruženích nájemníků, kde se potom nedostává financí na potřebné činnosti jako jsou údržba samotného objektu, vytápění a dodávky vody
 • Pravidla přidělování bytů budeme řešit dle aktuálních dispozic a požadavků

OTÁZKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Nadále budeme prosazovat otázku separovaného sběru odpadů v naší obci a budeme se snažit toto prosazovat
 • Neustále budeme rozšiřovat péči o veřejná prostranství, zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času
 • Budeme nadále spolupracovat v této oblasti s největšími firmami na katastru obce a to se Sokolovskou uhelnou, p.n, a.s. Sokolov a Lias Vintířov
 • Budeme se snažit vyhledat vhodné pozemky pro zřízení zahrádek

OTÁZKA SPORTU

 • Nadále budeme podporovat udržení a případné rozšíření sportovních aktivit v obci, stávající kopanou, stolní tenis a veškerý mládežnický sport, s cílem dobré reprezentace obce v regionu
 • Budeme podporovat údržbu sportovních ploch a veškerého sportovního zázemí
 • Ve spolupráci s Mikroregionem Sokolov – východ a MAS Sokolovska,o.p.s., se budeme snažit dále propojovat sousedy naší obce cyklostezkami a dalšími aktivitami
 • Budeme podporovat talentovanou mládež

OTÁZKA SPORTU

 • Nadále budeme podporovat jak předškolní, tak i školní zařízení, aby uvedené subjekty měly co největší úroveň pro výuku dětí
 • Do předškolních zařízení budeme upřednostňovat příjem dětí z obce
 • Budeme se snažit motivovat občany k umístění dětí do školských zařízení, nákupem knih a sešitů zdarma
 • Nadále se budeme snažit o udržení zdravotnických služeb pro občany obce minimálně na dnešní úrovni
 • Pokusíme se zřídit autobusový spoj na 7.00 do Karlových Varů
 • Pro seniory zachováme veškeré dosavadní benefity a budeme se zabývat jejich rozšířením

OTÁZKA PODNIKÁNÍ

 • Nebytové prostory budeme i nadále pronajímat zájemcům o soukromé podnikání především z obce
 • Budeme se nadále snažit do obce přilákat podnikatele za účelem získání dalších pracovních míst pro občany
 • Ve výběrových řízeních na stavební zakázky budeme oslovovat i místní kvalifikované firmy

OTÁZKA BEZPEČNOSTI OBČANŮ

 • Budeme nadále podporovat činnost SDH, vybavovat je takovou technikou, aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje
 • Budeme spolupracovat s Policií ČR, oddělení Chodov, Městskou policií Chodov
 • Nadále budeme řádně pečovat o místní rozhlas, veřejné osvětlení, zefektivníme činnost kamerového systému a tento zpřístupníme stálé službě MěPol.Chodov
 • Ve spolupráci s policií ČR vybudujeme zpomalovací retardéry na sídlišti

OTÁZKA KULTURY

 • Budeme nadále organizovat naučné zájezdy pro občany obce a školní děti
 • Budeme podporovat činnost Místní lidové knihovny s veřejným internetem a činnost Sportovního centra
 • Budeme podporovat každou aktivitu pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany zájmových organizací a spolků
 • Budeme pokračovat ve vítání občánků a dalších záležitostí souvisejících se Sborem pro občanské záležitosti

Tento společný program na nové volební období 2014 – 2018, Vám vážení občané předkládají výše uvedená Sdružení nezávislých kandidátů.

Stránka aktualizována: 05.04.2017
Copyright © 2018 Obec Vintířov | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies