Informace o cookies

Co jsou cookies


Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, mobilním telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás na webu zajímá, na jakých stránkách jste jak dlouho setrvali apod. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem společnost činí.

Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá, osobními údaji, provozovatel webu je povinen je chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies


Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách, zobrazovat reklamy z e-shopů, které jste v minulosti navštívili apod.

Z pohledu účelu se cookies nejčastěji používají k těmto účelům:

 • přizpůsobení internetového prohlížeče k optimálnímu prohlížení webových stránek
 • analýza chování návštěvníka webové stránky směřující přizpůsobení reklamních či dalších sdělení na základě tohoto chování
 • analýza návštěvnosti webových stránek, pohybu uživatele po stránkách, jeho geografická lokalizace, zařízení, ze kterého je stránka prohlížena, rozlišení obrazovky apod. Tato analýza je důležitá pro zjištění, jaké informace jsou na daném webu vyhledávány a pro optimalizaci webových stránek pro často používaná zařízení, prohlížeče apod.

Zdroj cookies


Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly do Vašeho počítače cookies, které poskytují informace této třetí straně (typicky cookies pro Google Analytics).

Webové signály


Jedná se o elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat při počítání uživatelů, kteří tyto weby navštíví, a počítat nebo sledovat některé jejich aktivity. Mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy. Společnost na svých webových stránkách webové signály nevyužívá.

Používané cookies na webových stránkách


Pod doménou www.vintirov.cz a všemi jejími subdoménami jsou používány pouze následující cookies:

Účel Doba platnosti
Google Analytics - shromažďuje data o návštěvě webu, jako je lokalizace návštěvníka dle poskytovatele připojení, jaké vyhledávací zařízení bylo použito, na jaký odkaz bylo kliknuto, jaký termín byl použit pro vyhledávání, jaké zařízení je pro prohlížení stránek využíváno, jaký prohlížeč a operační systém, rozlišení obrazovky apod. Jde o data pro analýzu návštěvnosti stránek. různá, max. 2 roky
Informace návštěvníka o tom, že stránky využívají cookies a možnost prokliku na tuto stránku s informacemi o cookies. 1 rok
Tzv. session návštěvy - jde o unikátní kód návštěvníka pro zamezení načítání některých dat z mezipaměti prohlížeče, aby návštěvník viděl vždy aktuální a platná data a informace publikované na stránkách. relace prohlížeče

Veškeré informace získané z vlastních cookies se ukládají po dobu životnosti cookie a používají se k účelu uvedenému ve výše uvedené tabulce a ty, které jsou označeny Google Analytics, jsou zpracovávány i společností Google.

Webové stránky společnosti nepoužívají cookies, ze kterých by se dala identifikovat a ztotožnit konkrétní osoba nebo subjekt, který webové stránky navštíví.

Webové stránky společnosti nepoužívají cookies, které by mohly vést ke zcizení identity návštěvníka stránek třetí osobou.

Zákonné podmínky pro použití cookies


 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být vyjádřen nastavením prohlížeče.
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem zajištění správné funkce stránek, jejich optimalizace nebo jsou nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si uživatel výslovně vyžádal nebo služby analytické.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost sledovací cookies deaktivovat nebo odmítnout, což můžete udělat nastavením svého prohlížeče. Důsledkem je pak menší (někdy výrazně menší) komfort při pohybu na webových stránkách.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

Jak zakázat cookies či je odstranit


Nechcete-li povolit cookies třetích stran, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies třetích stran, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete, signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 • Microsoft Edge - Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie
 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení
 • Chrome - Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu > Soubory cookie
 • Mozila Firefox - Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení > Ochrana proti sledování
 • V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

Již zapsaná cookies může každý uživatel ze svého prohlížeče rovněž kdykoliv libovolně smazat tak, že si je vyhledá v nastavení každého internetového prohlížeče a dá pokyn k jejich smazání.

Stránka aktualizována: 28.07.2021