Znak a vlajka obce

Se změnami ve společnosti po roce 1989 vznikla i nutnost úpravy obecní symboliky. Obcím bylo zákoně umožněno užívat historický znak a prapor jako reprezentační symboliku. Pokud obec dosud takovou symboliku neměla, mohla jí na její návrh být udělena. Obec Vintířov využila zákonného práva a v roce 1994 obecní úřad požádal o spolupráci archiváře Vladimíra Vlasáka, který zpracoval návrhy obecního praporu a znaku. Parlamentem České republiky byly tyto obecní znaky obci 1. února 1995 uděleny. Znak obce tvoří polcený štít, jehož pravé pole je černé a levé stříbrné. Uprostřed znaku jsou položená zkřížená hornická kladiva, která jsou podle barevnosti polí střídavě stříbrná a černá. Spodní část štítu vyplňuje zelená pata, která připomíná staré zemědělství v obci.


Stránka aktualizována: 29.12.2019