Zastupitelstvo obce

Marek Choc
starosta
Milan Zika, DiS.
místostarosta
Robert Muchka
předseda kontrolního výboru
Pavel Vašek
předseda finančního výboru
Bc. Libor Češka
předseda školské komise
Iva Králová
předseda sociální komise
Jitka Střimelská
předseda kulturní komise a SPOZ
Jiří Střimelský
předseda sportovní komise
Mgr. Rudolf Tippan, DiS.
předseda komise pro výběrová řízení
Vlastimil Černý
předseda bytové komise
Bc. Liběna Tvrdíková
předseda komise ŽP

KOMISE A VÝBORY OBCE
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE
Stránka aktualizována: 19.03.2023