Zastupitelstvo obce

Marek Choc
starosta
Jitka Střimelská
místostarosta
Robert Muchka
předseda kontrolního výboru
Rostislav Zápotocký
předseda finančního výboru
Mgr. Petra Šimková
předseda školské komise
Iva Králová
předseda sociální komise
Libor Češka
předseda kulturní komise a SPOZ
Pavel Vašek
předseda sportovní komise
Petr Picek
předseda komise pro výběrová řízení
Jiří Střimelský
předseda bytové komise
Liběna Tvrdíková
předseda komise ŽP
Stránka aktualizována: 22.09.2019