Prohlášení o přístupnosti

Obec Vintířov se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zobrazované pod doménou www.vintirov.cz. Tyto webové stránky jsou plně v souladu s platnými právními normami regulující přístupnost webových stránek a aplikací veřejné správy.

Stránka aktualizována: 27.09.2020