Současnost naší obce

Naše malebná obec Vintířov (něm. Wintersgrün) ležící v nadmořské výšce 456 m, je mírně mimo střed Chodovské pánve, 2 km západně od města Chodova, 8 km severovýchodně od okresního města Sokolova a 10 km západně od lázeňského města Karlových Varů. Obec se rozkládá na ploše o rozloze 14,36 km a má mírný sklon k východu, jenž sleduje vodní osa místního Vintířovského potoka .

Za posledních pár let prošla obec proměnou času. Máme vybudované veškeré zázemí, které by měla dnešní moderní obec svým občanům poskytnout pro spokojený a poklidný život. Všem veřejným budovám byl opraven kabát. Po celé obci je vybudována kanalizace, plyn, veřejné osvětlení a rozvody pitné vody. Obec je stoprocentním vlastníkem Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o., která dodává svým občanům, převážně žijícím v panelových domech na sídlišti, teplo a teplou vodu. Jsou opraveny chodníky a veškeré komunikace.

Budova obecního úřadu

Kaplička a budova obecního úřadu

V roce 2005 vznikly místní technické služby, které se snaží svou činností udržovat v obci pořádek a starají se o místní zeleň. Pro občany zůstaly zachovány služby lékaře a České pošty, čemuž jsme moc rádi. Pro zájemce, kteří chtějí bydlet ve svém, proběhlo několik etap výstavby rodinných domů. V roce 2015 probíhají přípravné práce pro již 6. etapu výstavby rodinných domů. Cílem těchto snah je nabízet mladým rodinám pozemky pro stavbu vlastního domu, přilákat do obce nové lidi a zároveň jim zprostředkovat veškeré služby, které dnešní moderní rodina požaduje.

Pro naše nejmenší občany máme na sídlišti krásnou mateřskou školu, jejíž součástí je jídelna, ve které se stravují děti ze školských zařízení. Tato možnost stravování je i pro místní seniory. Dále je součástí mateřské školy moderní tělocvična, ve které se pořádají nejrůznější sportovní akce. Pro ty již školou povinné je tu základní škola, ve které se vyučuje 1. - 5. ročník. Poté děti přecházejí do spádových škol v nedalekém 2 km vzdáleném Chodově. Veškerý učitelský sbor je vysoce kvalifikovaný a dokáže našim i přespolním dětem poskytnout kvalitní základní vzdělání, které mohou dále v životě rozvíjet. Současně je školou organizováno mnoho mimoškolních aktivit a kroužků. Pro potřeby základní školy se vybudovala v bývalých prostorách skladů jedné z firem na čp. 57 moderní školní družina.

Máme zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, ve které se snažíme vychovávat mladé hasiče, tak aby dokázali pokračovat v tradici svých předků. Také zde působí místní TJ Baník, který sdružuje pod sebou fotbal, stolní tenis a aerobik. V roce 2010 byla předána do užívání občanům budova Sportovního centra ve kterém bylo vytvořeno krásné zázemí pro různé aktivity, squash, bowling, posilovna, atd.. V obci je dostatek prostorů pro sportovní vyžití, víceúčelová hřiště, fotbalové hřiště, tenisový kurt a v neposlední řadě Lesopark. V Lesoparku se dá posedět na lavičkách, zacvičit si na prvcích určených pro seniory, posílit si své tělo na Workout stěně, zajezdit si na kolečkových bruslích a nebo využít některou z dalších aktivit, které Lesopark nabízí. Také zde probíhá cyklostezka č. 2012 a západním směrem na výsypku, byla vytvořena naučná stezka s názvem Velká krušnohorská výsypka.

Sportcentrum

Sportovní centrum

V obci působí kulturní komise, která se snaží svými nápady zpestřit život místním občanům. V rámci této činnosti vznikají různé kulturní a společenské akce a poznávací zájezdy po krásách naší země. Odměnou za jejich snažení je radost ze zájmu místních občanů. Při pořádání některých těchto akcí je využíván kulturní a společenský sál, který je součástí restaurace „U Kahanu“, jehož vlastníkem je obec. Od roku 1945 je obcí vedena v českém jazyce kronika, ve které se snažíme věrně zachycovat místní život, tak abychom zachovali odkaz pro naše budoucí pokolení. Před rokem 1945 byla Kronika obce psaná v německém jazyce a zachycuje vývoj mezi roky 1927 – 1937, později byla zdigitalizována a je k nahlédnutí zde. Mezi pamětihodnosti obce patří kaplička z roku 1906, která byla postavena za přispění místních obyvatel Vintířova.

Na našem katastru obce máme dvě velké firmy, ve kterých našlo pracovní uplatnění mnoho našich občanů. Jedná se o firmy Lias Vintířov, vyrábějící přírodní stavební materiál Liapor a firmu Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zabývající se těžbou hnědého uhlí, výrobou elektřiny a tepla. Vyráběné teplo je horkovodem dodává i do naší obce. Podnikají zde malí živnostníci, není tedy třeba každodenně dojíždět za základními potřebami. Ubytovací možnosti nikdo z řad podnikatelů a živnostníků nenabízí, ale tato možnost ubytování je v nedalekém 2 km vzdáleném Chodově.

Dopravní obslužnost, na kterou jsou někteří občané obce odkázáni je dostačující, vzhledem k poloze obce.

Kdo k nám dnes zavítá a nebyl tu pár let, neuvěří vlastním očím……

Stránka aktualizována: 26.07.2018