Lesopark

Rybník
Stav rybníka z roku 1954

Ještě v 50. letech minulého století se na tomto místě dnešního Lesoparku nacházel místní rybník, sloužící od roku 1931, jako rybník šlikový. Místní občané si zde mohli zaplavat, někteří se zde plavili na loďkách a v zimním období se zde bruslilo. V jeho blízkosti se nacházela plavírna Markéta, kde probíhalo zpracování kaolinu, který byl důležitou součástí výroby porcelánu a byl vyvážen do celého světa. Místní rybník byl využíván jako odkaliště a zdroj vody pro plavení kaolinu. V 60. letech v souvislosti s výstavbou nové plavírny v Božíčanech, byl místní provoz plavírny Markéta ukončen.

Silnice spojující Vintířov a Vřesovou, která leží podél Lesoparku, byla vybudována následně přes šlikový rybník v roce 1974 sokolovskými doly a to z důvodu odklonění nákladní i autobusové dopravy z obce. Léta plynula a rybník si žil vlastním životem. Vodní plocha pomalu zarůstala rákosím, vodními rostlinami a jeho rozloha se neustále zmenšovala. Okolí rybníka zarůstalo neřízenou vegetací a celkový pohled na toto místo, nebyl nikterak vábný. Tento žalostný stav se pokusili zvrátit místní zastupitelé obce svým plánem navrátit tomuto místu dávnou důstojnost. Obec Vintířov využila státního programu, který vyčlenil několik desítek milionů korun na obnovu míst poškozených těžbou. Dne 13. dubna 2009 začala výstavba Lesoparku. Nebyla to akce jednoduchá a během této výstavby se objevily nemalé komplikace. Kvůli velkému množství šliky musela být předělána projektová dokumentace. Nakonec se vše vyřešilo a dne 14. července 2011 byl Lesopark slavnostně otevřen, hodnota celého díla byla více jak 25 milionů. Slavnostní otevření nově vybudovaného lesoparku provedl pan starosta Jiří Ošecký, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, Jiří Pöpprle, zástupce společnosti Sokolovská uhelná, v den oslav vesnice roku, kdy se stal Vintířov Vesnicí roku 2011 Karlovarského kraje. Celou akci moderoval sportovní komentátor Štěpán Škorpil.

Rybník
Žalostný stav rybníka rok 1970

Rybník
Slavnostní otevření Lesoparku 14. července 2011

Více archivních fotografií lze nalézt v naší fotogalerii.Dokumenty ke stažení:


Žádná položka nenalezena.
Stránka aktualizována: 29.12.2019