Mateřská škola

V naší obci Vintířov na sídlišti (čp. 170), máme krásnou zrekonstruovanou MŠ, která byla založena již v roce 1969 a od roku 2003 je v právní subjektivitě. V komplexu budov spravovaných mateřskou školou se nachází školní jídelna, ve které se stravují místní děti mateřské školy, základní školy a také cizí strávníci. V roce 1996 se MŠ rozrostla o velkou tělocvičnu, která je využívána hlavně dětmi obou školských zařízení a dále je pronajímána veřejnosti ze širokého okolí.

Kontakt


Marcela Kotová, ředitelka

Telefon: +420 352 665 900
Mobil 1. třída: +420 721 581 957
Mobil 2. třída: +420 607 886 166
E-mail: m.s.vintirov@volny.cz

Stránka aktualizována: 13.02.2023