Sběrná místa

Umístění:

Areál technických služeb č.p.111 a areál ČOV (pod fotbalovým hřištěm).

Majitel zařízení:

Obec Vintířov
Zastoupená starostou obce Markem Chocem
Vintířov č.p.62
IČO: 00259 641

Odpovědná osoba:

Tokár Vilém (č.p.111), Bílý Jiří a Horáček Václav (ČOV)

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150, 112
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Obecní úřad 352 665 416

Provozní doba stanoviště:

Pondělí a středa: 14:30 - 17:00 hod. (celoročně)
Sobota: 9:00 - 11:30 hod. (pouze od 1.3. do 30.11.)
Ve státní svátky je sběrné místo uzavřeno.

Sběrné místo v areálu technických služeb

Sběrné místo je určeno pouze pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Vintířov a mají zaplacen poplatek za odvoz odpadu. Odpovědná osoba je oprávněna vyzvat občana k předložení občanského průkazu z důvodu zjištění místa bydliště.

Ve sběrném místě lze ukládat:

Objemný odpad (200307) - nábytek, koberce, sedačky, atd.
Biologicky rozložitelný odpad (200201) - listí, tráva, klestí, hnůj, atd.
Elektroodpad (200136)
Kovy (200140)
Pneumatiky
Dřevo (200138)
Jedlý olej a tuk (200125)

Ve sběrném místě lze bezplatně odevzdat vysloužilé elektrozařízení a to jak fyzickými, tak právnickými osobami bez nutnosti trvalého pobytu v obci Vintířov.

POZOR: veškeré elektrozařízení musí být kompletní

Nevybírá se:

Nebezpečný odpad. Tento bude nadále svážen 2x ročně ze stanovených míst.
Stavební odpad. Tento lze předat ve sběrném dvoře Chotes Chodov s.r.o., U Porcelánky 212

Ceník pneumatik:

  • Motocyklové:1ks/20,-Kč
  • Osobní: 1ks/25,-Kč / Osobní + disk: 1 ks/ 50,- Kč
  • Dodávkové "C": 1ks/60,-Kč / Dodávkové “C“ + disk: 1ks/140,- Kč

Ostatní komodity: zdarma

Ukládání odpadu je prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny do příslušných kontejnerů dle druhu a pokynů odpovědné osoby stanoviště.

Ukládání odpadu před stanovištěm a jeho okolí je zakázáno!

Stránka aktualizována: 30.03.2023
Dokumenty ke stažení:

Služba umožňující pronájem malotraktoru s vlekem k odvozu odpadu do místních sběrných míst

Kategorie: Sběrná místa | Zveřejněno dne: 15.04.2024 | Účinnost od: .. Účinnost do: ..
Typ souboru: pdf (89 kB) | Staženo: 5x

Provozní řád sběrného místa

Kategorie: Sběrná místa | Zveřejněno dne: 31.03.2023 | Účinnost od: .. Účinnost do: ..
Typ souboru: pdf (138 kB) | Staženo: 14x
Stránka aktualizována: 30.03.2023