Sběrná místa

Umístění sběrných dvorů:

Areál technických služeb č.p. 111 (objekt u sídliště) a areál čističky odpadních vod (ČOV) pod fotbalovým hřištěm TJ Baník Vintířov.

Majitel zařízení:

Obec Vintířov
Zastoupená starostou obce Markem Chocem
Vintířov č.p.62
IČO: 00259 641

Odpovědná osoba na stanovišti:

Tokár Vilém (č.p.111), Horáček Václav a Bílý Jiří (ČOV)

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Obecní úřad 352 665 416

Provozní doba stanoviště:

Pondělí a středa od 14:30 - 17:00 hod.
Sobota od 9:00 - 11:30 hod.

Sběrné místo v areálu technických služeb

Sběrné místo v areálu čističky odpadních vod

Sběrné místo je určeno pouze pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Vintířov a mají zaplacen poplatek za odvoz odpadu.

Ve sběrném místě se ukládají pouze velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad, jako např.: koberce, nábytek, matrace, atd. Zvlášť se zde třídí a ukládá biologický odpad (tráva, listí, větve, hnůj), železný odpad a pneumatiky.

Ve sběrném místě č.p. 111 lze bezplatně také odevzdat vysloužilé elektrozařízení a to jak fyzickými tak právnickými osobami bez nutnosti trvalého pobytu v obci Vintířov. Je zde umístěn tzv. E-domek firmy ASEKOL, do kterého lze ukládat použité televizory, radia, monitory, výpočetní techniku, spotřební elektroniku, akumulátory a jiné. Dále je zde místo zpětného odběru firmy ELEKTROWIN, kde lze odevzdat velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby a jiné) a také elektrické nářadí a nástroje (vrtačky, brusky, sekačky a jiné), zářivky, domácí elektrospotřebiče a jiné). Také je zde místo zpětného odběru firmy EKOLAMP, kde můžete odevzdat trubicové zářivky, úsporné zářivky a výbojky.

POZOR: veškeré elektrozařízení musí být kompletní !!!

Nevybírá se:

  • nebezpečný odpad (oleje, barvy, akumulátory, chemikálie, a jiné). Tento odpad bude i nadále svážen 2x ročně ze stanovených míst v obci.
  • stavební odpad (suť, zdivo, beton a jiné). Tento odpad lze odvést přímo na skládku SUa.s.,p.n. ve Vřesové nebo domluvit odvoz u Chotes Chodov s.r.o. na tel.:352 352 402.

Ceník pneumatik:

  • Motocyklové:1ks/20,-Kč
  • Osobní: 1ks/25,-Kč / Osobní + disk: 1 ks/ 50,- Kč
  • Dodávkové "C": 1ks/60,-Kč / Dodávkové “C“ + disk: 1ks/140,- Kč

Ostatní komodity: zdarma

Odpovědná osoba je oprávněna vyzvat občana k předložení občanského průkazu z důvodu zjištění místa bydliště. Ukládání odpadu je prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny do příslušných kontejnerů dle druhu a pokynů odpovědné osoby stanoviště.

Ukládání odpadu před stanovištěm a jeho okolí je zakázáno !
Celý objekt je střežen kamerovým systémem!

Odkazy na shora uvedené firmy.

Stránka aktualizována: 29.12.2019
Dokumenty ke stažení:

Provozní řád sběrného místa

Kategorie: Sběrná místa | Zveřejněno dne: 26.04.2019 | Účinnost od: .. Účinnost do: ..
Typ souboru: pdf (148 kB) | Staženo: 50x
Stránka aktualizována: 29.12.2019