Aktuální informace obecního úřadu

25.08.2021, 11:34 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Policie ČR varuje

 
V níže přiložených letácích Policie ČR najdete varování před kybernetickými útoky. ...
04.08.2021, 10:55 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Informace Ministerstva zdravotnictví

Níže v odkazech předkládáme opatření Ministerstva zdravotnictví ...
29.06.2021, 9:32 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Životní prostředí v obci

Obrázek - životní prostředíSpolečně s květnovými informacemi byl distribuována dotazník, z něhož vyplynulo mnoho poznatků, které byly dále podkladem pro zpracování návrhu Strategického plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030. ...
02.06.2021, 16:41 | Informace obecního úřadu | Počet komentářů (2)

​Nově otevřená dětská hřiště na sídlišti

V minulosti vznikla myšlenka vytvořit na sídlišti mezi panelovými domy místa, kde by si mohly hrát místní děti, které většinu svého času tráví na sídlišti. Význam hřišť ocení nejedna maminka a odsoudí možná starší lidé odrostlejších dětí. Ale na jednom se určitě všichni shodném. Nelze nečině přihlížet a říkat si, že ...
14.05.2021, 7:23 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Úřad práce informuje

V níže přiloženém letáku naleznete informace od pracovního úřadu. ...
04.02.2021, 13:20 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

ČEZ léta s letáky končí

logo ČEZČEZ informuje
Změna se týká všech zákazníků, připojených k elektrické síti společnosti ČEZ Distribuce, a. s,  a to bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.
O ukončení výlepů plakátů a nahrazení oznamování přechodem na e-maily a SMS jsme informovali již v průběhu roku 2020 informační kampaní „Léta s letáky končí“.  Nyní v rámci pravidelných odečtů stavů elektroměrů roznášíme zákazníkům manuály k registraci služby automatického zasílání informací o odstávkách do schránek a informace jsou také zveřejněny na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz
I nadále budeme informovat (na oficiální emailovou adresu) příslušné obecní a městské úřady s žádostí o vyvěšení upozornění na úřední desku a informování obyvatel dalšími v místě obvyklými způsoby (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info kanály apod.). Během měsíce února budeme města a obce informovat novým způsobem a to do datových schránek, navíc oznámení bude včetně mapového podkladu, ze kterého bude patrné, v jaké lokalitě plánovaná odstávka bude. Také...