Aktuální informace obecního úřadu

28.02.2020, 8:43 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Bezpečnostní portál Karlovarského kraje

Logo bezpečnostního portáluINFORMACE O PORTÁLU
BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení ...
26.02.2020, 15:41 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Vítání občánků

Obrázek čápa s miminkemV roce 2020 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 21. listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období 1.11.2019 – 31.10.2020. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči zúčastní ...
14.11.2019, 7:33 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Úplná uzavírka místní komunikace - silnice II/209 přes železniční trať v Novém Sedle


Od 18. listopadu 2019  nejdélo do 7. září 2020 bude úplná uzavírka na místní komunikaci - silnice II/2019 přes železniční trať v Novém Sedle. Objízdné trasy budou včas vyznačeny.
01.09.2019, 12:06 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe


Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravilo pro občany informační leták, který má zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích požárů v domácnostech a možné prevenci. Náhled na letaček je ...
16.07.2019, 12:27 | Informace obecního úřadu

Dotace z Karlovarského kraje pro jednotky SDH


Místní jednotka dobrovolných hasičů získala nový prostředek pro komunikaci a spojení s ostatními vozidly IZS. Obec Vintířov požádala Karlovarský kraj o poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „ Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci“ a získala tak finanční částku 35 506,- Kč za kterou byl pořízen nový systém Gina Tablet včetně příslušenství. Tento systém byl instalován do zásahového vozidla DA L1Z Ford Tranzit, který obec získala také v minulosti za přispění Karlovarského kraje. Za přispění tohoto systému bylo dosaženo rychlejších dojezdových časů k zásahům. Obec Vintířov za přidělenou dotaci velice děkuje Karlovarskému kraji a přidělené finanční prostředky, byly již řádně proinvestovány.   <...
23.04.2019, 10:19 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Ordinace praktického lékaře


Odběry provádí sestra vždy v úterý, středu a pátek od 7.00 - 8.00 hodin. Na plánovaný odběr se prosím vždy objednejte předem na telefonním čísle:
603 882 656.
Krevní odběry se provádějí nalačno, pokud lékař nerozhodne jinak. ...