Aktuální informace obecního úřadu

13.10.2021, 16:52 | Informace obecního úřadu |

Změny v zajištění svozu komunálního odpadu


Vážení občané od 1. ledna 2022 dochází ke změně svozu odpadu viz. článek níže

Zajištění svozu odpadu
 
Vážení občané, z důvodu podstatných změn v odpadovém hospodářství dle zákona č.541/2020, který nabyl účinnosti dne 1.1.2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí určených k bydlení  nebo rekreaci, věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedenému.
Od 1.1.2022 již nebude Vaším smluvním partnerem zajišťujícím svoz odpadu firma Chotes s.r.o. nýbrž obec Vintířov. Toto vyplývá z nového zákona o odpadech. Obec Vintířov bude svoz odpadu zajišťovat nadále firmou
Chotes s.r.o.
Z tohoto důvodu je v obci Vintířov od 1. 1. 2022 zaveden obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádoba na odpad-popelnice) pro nemovitou věc. Obecně závaznou vyhláškou je stanoven minimální základ dílčího poplatku na 60 litrů odpadu na osobu za měsíc. Sazba poplatku je stanovena na
0,42- Kč za litr odpadu.
Příklad: 4 členná rodina v rodinném domě: každý člen vyprodukuje minimálně 60 litrů odpadu za měsíc, tudíž 4x60 = 240 litrů. Bude stanovena minimálně 240 l nádoba (popelnice) s vývozem minimálně 1x za měsíc. Cena 240 x 0,42 = 100,8- Kč/měsíc, tj. 1.210,- Kč/rok.
Vše je nastaveno tak, aby co nejvíce kopírovalo dosavadní ceny a služby zajištěné společností Chotes s.r.o. avšak s příchodem nového zákona o odpadech jsou ceny skládkovného výrazně vyšší a každým rokem porostou, s tím je potřeba počítat. Taktéž ceny služeb Chotes s.r.o. mírně vzrostly.  
Společnost Chotes s.r.o. bude všem smluvním partnerům zasílat v měsíci říjnu 2021 výpovědi k 31.12.2021. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, předsedy SVJ a SBD, aby již v listopadu začali předkládat na Obecní úřad ve Vintířově vyplněný formulář-
 
„Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci“,

 
který bude distribuován do každé domácnosti.
Na základě toho s Vámi bude spočítána a objednána kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Bez učinění těchto kroků Vám od 1.1.2022 nebude odvážen odpad.
 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.