Aktuální informace obecního úřadu


13.10.2021, 16:52 | Informace obecního úřadu |

Změny v zajištění svozu komunálního odpadu


Vážení občané od 1. ledna 2022 dochází ke změně svozu odpadu viz. článek níže

Zajištění svozu odpadu
 
Vážení občané, z důvodu podstatných změn v odpadovém hospodářství dle zákona č.541/2020, který nabyl účinnosti dne 1.1.2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí určených k bydlení  nebo rekreaci, věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedenému.
Od 1.1.2022 již nebude Vaším smluvním partnerem zajišťujícím svoz odpadu firma Chotes s.r.o. nýbrž obec Vintířov. Toto vyplývá z nového zákona o odpadech. Obec Vintířov bude svoz odpadu zajišťovat nadále firmou
Chotes s.r.o.
Z tohoto důvodu je v obci Vintířov od 1. 1. 2022 zaveden obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádoba na odpad-popelnice) pro nemovitou věc. Obecně závaznou vyhláškou je stanoven minimální základ dílčího poplatku na 60 litrů odpadu na osobu za měsíc. Sazba poplatku je stanovena na
0,42- Kč za litr odpadu.
Příklad: 4 členná rodina v rodinném domě: každý člen vyprodukuje minimálně 60 litrů odpadu za měsíc, tudíž 4x60 = 240 litrů. Bude stanovena minimálně 240 l nádoba (popelnice) s vývozem minimálně 1x za měsíc. Cena 240 x 0,42 = 100,8- Kč/měsíc, tj. 1.210,- Kč/rok.
Vše je nastaveno tak, aby co nejvíce kopírovalo dosavadní ceny a služby zajištěné společností Chotes s.r.o. avšak s příchodem nového zákona o odpadech jsou ceny skládkovného výrazně vyšší a každým rokem porostou, s tím je potřeba počítat. Taktéž ceny služeb Chotes s.r.o. mírně vzrostly.  
Společnost Chotes s.r.o. bude všem smluvním partnerům zasílat v měsíci říjnu 2021 výpovědi k 31.12.2021. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, předsedy SVJ a SBD, aby již v listopadu začali předkládat na Obecní úřad ve Vintířově vyplněný formulář-
 
„Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci“,

 
který bude distribuován do každé domácnosti.
Na základě toho s Vámi bude spočítána a objednána kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Bez učinění těchto kroků Vám od 1.1.2022 nebude odvážen odpad.
 

Zobrazit komentáře (2)

Komentáře k článku:

Upřesňující informace k dotazu | 25.10.2021, 17:31 | OÚ Vintířov
Upřesňující informace | 25.10.2021, 11:42 | Pavel Kroupa
Copyright © 2024 Obec Vintířov | Změny v zajištění svozu komunálního odpadu | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy