Aktuální informace obecního úřadu


13.10.2021, 16:52 | Informace obecního úřadu |

Změny v zajištění svozu komunálního odpadu


Vážení občané od 1. ledna 2022 dochází ke změně svozu odpadu viz. článek níže

Zajištění svozu odpadu
 
Vážení občané, z důvodu podstatných změn v odpadovém hospodářství dle zákona č.541/2020, který nabyl účinnosti dne 1.1.2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí určených k bydlení  nebo rekreaci, věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedenému.
Od 1.1.2022 již nebude Vaším smluvním partnerem zajišťujícím svoz odpadu firma Chotes s.r.o. nýbrž obec Vintířov. Toto vyplývá z nového zákona o odpadech. Obec Vintířov bude svoz odpadu zajišťovat nadále firmou
Chotes s.r.o.
Z tohoto důvodu je v obci Vintířov od 1. 1. 2022 zaveden obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádoba na odpad-popelnice) pro nemovitou věc. Obecně závaznou vyhláškou je stanoven minimální základ dílčího poplatku na 60 litrů odpadu na osobu za měsíc. Sazba poplatku je stanovena na
0,42- Kč za litr odpadu.
Příklad: 4 členná rodina v rodinném domě: každý člen vyprodukuje minimálně 60 litrů odpadu za měsíc, tudíž 4x60 = 240 litrů. Bude stanovena minimálně 240 l nádoba (popelnice) s vývozem minimálně 1x za měsíc. Cena 240 x 0,42 = 100,8- Kč/měsíc, tj. 1.210,- Kč/rok.
Vše je nastaveno tak, aby co nejvíce kopírovalo dosavadní ceny a služby zajištěné společností Chotes s.r.o. avšak s příchodem nového zákona o odpadech jsou ceny skládkovného výrazně vyšší a každým rokem porostou, s tím je potřeba počítat. Taktéž ceny služeb Chotes s.r.o. mírně vzrostly.  
Společnost Chotes s.r.o. bude všem smluvním partnerům zasílat v měsíci říjnu 2021 výpovědi k 31.12.2021. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, předsedy SVJ a SBD, aby již v listopadu začali předkládat na Obecní úřad ve Vintířově vyplněný formulář-
 
„Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci“,

 
který bude distribuován do každé domácnosti.
Na základě toho s Vámi bude spočítána a objednána kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Bez učinění těchto kroků Vám od 1.1.2022 nebude odvážen odpad.
 

skrýt komentáře

Komentáře k článku:

Upřesňující informace k dotazu
Autor: OÚ Vintířov, 25.10.2021, 17:31
Dobrý den. Ano, jak jste již v dotazu napsal, četnost svozů je stanovena na 1x týdně, 1x za 14 dní a 1x za 4 týdny (měsíc je zavádějící). Vše zůstane tak, jak je zavedeno v současnosti s f.Chotes s.r.o., tzn.: vývozy v úterý. Dále dle četnosti svozů za měsíc se poplatek násobí 2. Příklad: Rodinný dům, v kterém bydlí 2 lidé (podstatné je bydliště, ne trvalý pobyt): základ dílčího poplatku na 1 osobu je 60 litrů, tudíž 2 osoby x 60l = 120 litrů na měsíc- tj. minimální kapacita nádoby stanovena pro RD a 2 osoby. 120 litrů x saba poplatku 0,42-Kč/ litr x svoz 1x za 4 týdny = 605,- Kč/rok. Pokud má obyvatel zájem nechat si i tak vyvážet nádobu častěji, je samozřejmě možno. Pak to bude: 1x za 2 týdny 1.210,- Kč/rok a 1x za týden 2.420,- Kč/rok. Vše je na OÚ pracovníkem při objednání svozu s každým ještě konzultováno.

Přeji pěkný den.


Upřesňující informace
Autor: Pavel Kroupa, 25.10.2021, 11:42
Prosím o "praktické" informace k svozu komunálního odpadu.

V jakém rozmezí bude volitelná četnost svozu popelnic? Základní dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je 1x měsíčně. Dále pak 1x za 2 týdny a 1x týdně?

V případě četnosti svozu 1x měsíčně bude svoz probíhat který den v kaledářním měsíci? Nebo 1x měsíčně znamená 1x za 4 týdny se svozem v úterý jako dosud?

Analogicky, budu-li požadovat svoz 2x měsíčně, bude svoz probíhat 1x za 2 týdny? V případě 2 týdenního cyklu bude výše platby za kalendářní měsíc stanovena jako dvojnásobek dílčího poplatku za kalendářní měsíc (viz čl.7, odst.2)?

Děkuji za upřesnění.


Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Změny v zajištění svozu komunálního odpadu | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy