Aktuální informace obecního úřadu

01.11.2023, 10:03 | Obec Vintířov |

Finanční podpora místním projektům

BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských
výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. Naše závazky se zaměřují především na
propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících – zejména v oborech
souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a
zodpovědného využívání zdrojů.

Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout
maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme.
Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve
zdejším prostředí. Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim
sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra.
Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou řešit lokální výzvy, podporovat místní
obyvatele nebo zlepšovat životní prostředí. Každý rok jsme připraveni věnovat dohromady 20.000
EUR projektům, které budou řešit níže popsaná témata v okruhu do 30 km od BMW Group
Vývojového centra ČR.

V rámci našeho působení v regionu jsme si zvolili dlouhodobé a střednědobé cíle, které chceme
naplňovat ve 3 podporovaných oblastech:
1) Vzdělávání dětí/dospívajících
2) Udržitelná mobilita/bezpečnost provozu
3) Životní prostředí

V uplynulých letech se tak podařilo podpořit následující projekty: vybavení technické laboratoře
střední školy, vybavení knihovny základní školy, likvidace černé skládky, výstavbu skautské
klubovny, podpora výuky robotiky a digitálních technologií na základní škole, či dopravní hřiště pro
děti. Abychom svých dlouhodobých cílů dosáhli ve všech oblastech, budeme každý rok reflektovat
uplynulé ročníky a oblasti, které nebyly tolik podpořeny, budeme váhově zvýhodňovat v průběhu
hodnocení.
V roce 2023 budou zvýhodněny projekty, které řeší téma udržitelné mobility/bezpečnosti provozu
a životní prostředí.
 
Bodované kategorie jsou následující:
1) Transparentnost – jak transparentně je v projektu definováno čerpání finanční podpory (za
co budou prostředky utraceny)
2) Relevantnost – nakolik je obsah projektu relevantní k oblasti, kterou by měl řešit
3) Dosah/dopad – kolik lidí projekt napřímo ovlivní
4) Viditelnost/popularita – jak bude projekt resonovat ve společnosti a přispěje k dobrému
jménu BMW Group Vývojového Centra ČR v regionu.

Pokud máte nápad, či napsaný projekt, který se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás
prosím na emailu: info.sokolov@bmwgroup.com. Podpora může být poskytnuta pouze obcím,
neziskovým organizacím či registrovaným spolkům.

Požadované informace:
· Název obce, organizace, či spolku a kontaktní osoba
· IČO
· Řešené téma
· Název projektu
· Popis projektu
· Výše požadované podpory (max. 10.000 €)

Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete, prosím, nejpozději do 20. listopadu 2023.
Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců
místního regionu. Podpora bude následně proplacena na základě podepsané smlouvy mezi žadatelem a
společností BMW Mobility Development Center s.r.o..
 
 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2023 Obec Vintířov | Finanční podpora místním projektům | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy