Aktuální informace obecního úřadu

09.05.2022, 15:41 | Informace obecního úřadu |

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 16.5.2022 se uskuteční na 28. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin.
 
 
Navržený program jednání:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 2. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2021/22.
 3. Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2022/23.
 4. Stav a průběh investičních akcí v rok 2022.
 5. Informace ke komunálním volbám do zastupitelstvech měst a obcí v termínu 23. a 24. září 2022.
 6. Kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav.
 7. Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce.
 8. Účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2021.
 9. Účetní závěrka Mateřské školy Vintířov za rok 2021.
 10. Projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2021, schválení účetní závěrky.
 11. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 soukromým auditorem.
 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1785 až 1788 ve spojení s § 1257 až 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.: 1/2022/VB.
 13.  Rozpočtová změna č. 2/2022.
 14.  Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 15. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 79 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
 16. Projednání pronájmu pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 17. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
 18. Různé.
 19. Diskuze.
 20. Usnesení.

Jsre srdečně zváni.

Přidejte první komentář