Aktuální informace obecního úřadu

03.05.2021, 15:53 | Obecní úřad |

20. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 10.5.2021

Dne 10.5.2021 od 16.00 hodin se uskuteční 20. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskuteční jednání v prostorách společenského sálu restaurace U Kahanu.

Navržený program jednání:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 2. Projednání možného navýšení obecních prostředků do podílových fondů KB, možnosti představí p. Janota.
 3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021.
 4. Informace o kulturních akcích 5-12/2021.
 5. Stav a průběh investičních akcí v roce 2021 a příprava akcí na další roky.
 6. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2020.
 7. Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2020.
 8. Zpráva o činnosti SDH Vintířov JSDH za rok 2020.
 9. Účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2020.
 10. Účetní závěrka Mateřské školy Vintířov za rok 2020.
 11. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020 Mateřská škola Vintířov.
 12. Projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2020.
 13. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 14. Informace o pozemcích Města Loket v katastrálním území obce Vintířov/prodej.
 15. Projednání odkoupení pozemku p.p.č. 457 v k.ú. Vintířov u Sokolova od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 16. Projednání žádosti Základní školy Vintířov o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu výzvy  č. 80-OP VVV – Šablony III.
 17. Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školského zařízení Mateřské školy Vintířov.
 18. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 19. Žádosti o převod nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 26/8 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 20. Projednání změn nájemních smluv obecních garáží v areálu č.p. 179.
 21. Projednání žádosti o rozšíření pronájmu části pozemku p. p. č. 335 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 22. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 512/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 23. Partnerská smlouva o spolupráci MAS 2021 – dodatek č. 1.
 24. Projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu větrných elektráren meridian Nová Energie s.r.o.
 25. Projednání žádosti o odpuštění nájemného za provozování baru ve sportovním centru.
 26. Projednání odpuštění nájemného osobám využívající nebytové prostory obce k podnikání.
 27. Projednání stížnosti na obsazenost obecních bytů.
 28. Různé.
 29. Diskuze.
 30. Usnesení.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2021 Obec Vintířov | 20. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 10.5.2021
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies