Aktuální informace obecního úřadu

30.09.2019, 16:50 | Informace obecního úřadu |

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí dne 7. října 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin.     


Navržený program jednání:  
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
 2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
 3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a její transformace do nové provozní společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. a vize do budoucna
 4. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky
 5. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024
 6. Kulturní akce v měsících 10 - 12/2019 a stav jejich příprav
 7. Odpisový plán na rok 2019 Mateřská škola Vintířov / úprava
 8. Rámcová smlouva s Petrem Proškem řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená v katastrálním území obce
 9. Darovací smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na nemovité věci p.p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obec Vintířov a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov 
 10. Projednání žádostí na pronájem pozemku p.p.č. 498, v k.ú. Vintířov u Sokolova
 11. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov
 12. Projednání odměny správci společenského sálu a přísálí
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Usnesení

  SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE VINTÍŘOV.

Přidejte první komentář

Copyright © 2020 Obec Vintířov | Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies