Aktuální informace obecního úřadu


05.10.2023, 10:14 | Informace obecního úřadu |

Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů.
Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje.
Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace
je splnění následujících podmínek: Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu 3. stupně,

 Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral
příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Příjem žádostí bude probíhat do 30.08.2024 nebo dokud nedojde k vyčerpání alokace.

Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz

Přidejte první komentář

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany II | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy