Aktuální informace obecního úřadu


04.09.2023, 17:19 | Obecní úřad |

Zasedání zastupitelstva obce dne 11.9.2023

Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat dne 11.9.2023 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin.  
  
Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu jednání.
 4. Kontrola minulých usnesení.
 5. Stav a průběh investičních akcí v rok 2023, stav jejich příprav.
 6. Rozbor hospodaření obce za 01-06/2023 - návrh rozpočtu pro rok 2024.
 7. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 71 a parc. č. 72 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 8. Projednání nabídky na zhodnocení volných finančních prostředků obec Vintířov ze strany ČSOB.
 9. Projednání návrhu místního poplatku za odvoz odpadu v roce 2024.
 10. Kulturní akce – aktuální informace o stavu jejich příprav.
 11. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 79 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 12. Různé.
 13. Závěr, diskuze:
 14. Usnesení.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Zasedání zastupitelstva obce dne 11.9.2023 | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy