Aktuální informace obecního úřadu


13.03.2023, 16:17 | Informace obecního úřadu |

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 20.3.2023

Zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí 20. března 2023 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 
Na programu jednání jsou tyto témata:

Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu jednání.
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 5. Stav a průběh investičních akcí pro rok 2023.
 6. Projednání návrhu na zajištění financování stavby „FOTBALOVÉ ŠATNY TJ BANÍK VINTÍŘOV – NOVOSTAVBA“.
 7. Kulturní akce měsíci 04-12/2023 a stav jejich příprav.
 8. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany ve městě Nové Sedlo.
 9. Výroční zpráva knihovny za rok 2022.
 10. Zpráva o činnosti SDH Vintířov za rok 2022.
 11. Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2022.
 12. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2022.
 13. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 Základní škola Vintířov.
 14. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 Mateřské škola Vintířov.
 15. Žádost o prodej části pozemků p.p.č. 6/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova a části pozemku p.p.č. 13/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 16. Žádost o majetkoprávní vypořádání v k.ú. Vintířov bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 97/1 o výměře 20.364 m2, p.p.č. 373/1 o výměře 20,663 m2 a p.p.č. 441/1 o výměře 2.310 m2 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.
 17. Projednání žádosti Základní školy Vintířov o schválení navýšení odměn za vedení zájmových kroužků.
 18. Informace o funkci opatrovníka.
 19. Informace bytové komise obce o výsledku výběrového řízení na byty 182/15 a 182/11.
 20. Projednání návrhu na přidělení zaměstnaneckého bytu v č.p. 61 Sportcentrum.
 21. Projednání návrhu na přidělení zaměstnaneckého bytu v č.p. 111 TS.
 22. Různé.
 23. Diskuze.
 24. Usnesení.


Jste všichni zváni.

Přidejte první komentář

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 20.3.2023 | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy