Aktuální informace obecního úřadu


16.01.2023, 17:55 | Informace obecního úřadu |

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 23.1.2023

Zveme vás na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí 23. ledna 2023 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu jednání jsou tyto témata:

Návrh programu zasedání:
 
 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Prezentace projektu skupiny meridian Nová Energie, s.r.o. – záměr výstavby větných elektráren ve správním území obce Vintířov.
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 4. Schválení programu jednání.
 5.  Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 6. Informace k volbám prezidenta České republiky, které se uskutečnily v termínu 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo se uskuteční v termínu 27. a 28. ledna 2023.  
 7. Informace o kulturních akcích v roce 2023/vyúčtování dotací 2022.
 8. Stav a průběh investičních akcí v roce 2023 a příprava akcí na další roky.
 9. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn.
 10. Návrh plánu veřejnosprávní kontrol pro rok 2023.
 11. Odpisový plán na rok 2023 Základní škola Vintířov.
 12. Odpisový plán na rok 2023 Mateřská škola Vintířov.
 13. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 6/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0018809, název stavby: Vintířov, SO, p.p.č.372/24 KNN.
 15. Různé.
 16. Diskuze.
 17. Usnesení.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 23.1.2023 | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy