Aktuální informace obecního úřadu

22.12.2022, 12:27 | Informace obecního úřadu |

Volba prezidenta republiky 2023


Které dny můžete volit v zasedací místnosti obecního úřadu Vintířov:
V pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00
V sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování.Tato možnost vychází ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023.
 
Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.
  
Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště
 • Volební stanoviště bude zřízeno pro každý okres – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb.
 • U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz.  
I. kolo volby
 • Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
II. (případné) kolo volby
 • Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
  
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
I. kolo volby
 • Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit Krajskému úřadu Karlovarského kraje, že žádá příjezd komise pro hlasování.
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
II. (případné) kolo volby
 • Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 26. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit Krajskému úřadu Karlovarského kraje, že žádá příjezd komise pro hlasování.
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 • Krajský úřad Karlovarského kraje uveřejní na svých internetových stránkách nejpozději 3. ledna 2023 telefonní kontakty, na kterých bude moci oprávněný volič žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
 • Příslušnost Krajského úřadu Karlovarského kraje se řídí podle místa, kde oprávněný volič tráví izolaci/karanténu (voličský průkaz se nevyžaduje; oprávněný volič jej však odevzdá komisi pro hlasování, byl-li mu vydán).
  
Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení
 • Pokud Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení) na území Karlovarského kraje, bude do nich vyslána komise pro hlasování.
 • Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení
I. kolo volby
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 12. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
II. (případné) kolo volby
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
 • Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas) a voličský průkaz (pokud byl vydán).


Přidejte první komentář

Copyright © 2023 Obec Vintířov | Volba prezidenta republiky 2023 | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy