Aktuální informace obecního úřadu

06.10.2022, 8:50 | Informace obecního úřadu |

Finanční podpora místním projektům

BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících – zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a zodpovědného využívání zdrojů.
 
Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme.
 
 Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve zdejším prostředí. Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra.
 
Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou řešit lokální výzvy, podporovat místní obyvatele nebo zlepšovat životní prostředí. Každý rok jsme připraveni věnovat dohromady 20.000 EUR projektům, které budou řešit níže popsaná témata v okruhu do 30 km od BMW Group Vývojového centra ČR.
 
V minulém roce se tak podařilo podpořit následující projekty: vybavení technické laboratoře střední školy, vybavení knihovny základní školy, publikace o významném rodákovi karlovarského kraje, či likvidace černé skládky.
 
Podporované oblasti:
 
 1. Vzdělávání dětí/dospívajících
 2. Udržitelná mobilita
 3. Životní prostředí
 
Pokud máte nápad, či napsaný projekt, který se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás prosím na emailu: info.sokolov@bmwgroup.com. Podpora může být poskytnuta pouze obcím, neziskovým organizacím či registrovaným spolkům.
 
Požadované informace:
 
 • Název obce, organizace, či spolku a kontaktní osoba
 • IČO
 • Řešené téma
 • Název projektu
 • Popis projektu
 • Výše požadované podpory (max. 10.000 €) 
 • Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete, prosím, nejpozději do 31. října 2022.
   
  Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců kraje.
   
  Podpora bude následně proplacena na základě podepsané smlouvy mezi žadatelem a společností BMW Mobility Development Center s.r.o..

Přidejte první komentář