Aktuální informace obecního úřadu

03.10.2022, 23:35 | Informace obecního úřadu |

​Malé schnutí o stavbě: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U Č.P. 100

Dne 11.7.2022 byla zahájena stavba „Úprava křižovatky u č.p. 100“, která byla iniciována ze strany obce Vintířov. Prvotním a hlavním záměrem obce, bylo upravit vzhled křižovatky tak, aby občané (chodci) mohli bezpečně projít tento nebezpečný úsek, aniž by je svým průjezdem ohrožovaly projíždějící vozidla. Křižovatka je i dosti vytížena průjezdem vozidel nad 3,5 tun, a ne vždy každý z řidičů projížděl křižovatku ve stejných místech. Tímto vznikaly rizikové situace, které naštěstí neskončily tragédií. Obec v roce 2019 oslovila projekční kancelář INPLAN z Karlových Varů, jmenovitě pana Ing. Otu Řezanku, který v rámci studie navrhnul tvar úpravy křižovatky. S tímto výstupem jeho práce obec oslovila tehdy zástupce Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství pana Martin Hurajčíka se žádosti o podporu tohoto projektu. Tehdy se dohodlo, že obec Vintířov zpracuje další stupeň projektu ke stavbě a bude hlavním garantem stavby s tím, že sama zajistí souhlas se stavbou (stavební povolení) od příslušného stavebního úřadu. Tehdy byl i osloven ředitel Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje, který byl panem Hurajčíkem se záměrem obce seznámen. Projekt byl po dohodě všech zainteresovaných stran rozdělen na čtyři části s tím, že i Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje nesla na svých bedrech část nákladů na realizaci. Po krajských volbách, kdy došlo ke změně osoby na postu v oblasti dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje, obec opět vyvinula úsilí a oslovila nově jmenovaného pana Ing. Jana Bureše s tím, aby se na projekt nezapomnělo a aby byl projekt, dle předchozí dohody zdárně realizován za podpory Karlovarského kraje. Veškerá iniciativa obce se nakonec povedla a stavba byla zahájen firmou Recys-Mach, která předložila nejnižší nabídku při výběrovém řízení a to 3 007 390,92 Kč vč. DPH. Na stavbu se povedlo mimo prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje (část SO 102 Dopravní část KSUS)  získat další prostředky, a to opět z Karlovarského kraje z dotačních prostředků „Programu obnovy venkova 2022-2024“ ve výši 250 000,- Kč na část SO 431 Veřejné osvětlení. Bohužel krátce po zahájení stavby bylo zjištěno, že v podloží křižovatky jsou panely a také mnoho vrstev asfaltu. Tím došlo k značnému navýšení nákladů na realizaci, jak pro obec, tak i pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje. S tím nastal další z problémů, a to objízdná trasa pro automobily nad 3,5 tuny, která bohužel i přes velké úsilí obce a její výslovný nesouhlas odboru dopravy při Městském úřadě v Sokolově, byla nakonec povolena a vozidla jezdila náhradní trasou přes sídliště. Naštěstí došlo k dohodě s okolními největšími firmami (SUAS a Liapor), které své klienty a zaměstnance s touto záležitostí obeznámili a ti využívali okolních tras. Tímto se povedlo zmírnit dopady původní schválené objízdné trasy přes sídliště. Stavba se nakonec povedla realizovat v plánovaném termínu a začala sloužit svému účelu. Součástí projektu bylo i nové veřejné osvětlení v počtu 7 světelných bodů. Touto cesto bychom chtěli velice poděkovat Karlovarskému kraji, který podpořil tuto záležitost a dokázal vyčlenit ve svém rozpočtu nemalé prostředky, a to i přesto, že došlo k značnému navýšení nákladů oproti předpokládaným nákladům během stavby v souvislosti se shora zmíněnými panely atp. Dále chceme poděkovat Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje za spolupráci, jak v době zpracování projektu, tak i v době realizace stavby. No, a nakonec opět poděkování Karlovarskému kraji za možnost čerpat dotaci z PROGRAMU OBNOVA VENKOVA 2022-2024 ve výši 250 000,- Kč. Jestli se nakonec úprava křižovatky povedla zhodnotí sami občané a motoristé. Z článku je vidět, jak je někdy dlouhá cesta od myšlenky k realizaci a kolik je potřeba mít štěstí na lidi, kteří mohou svým jednáním pomoci. A proto i velké poděkování bývalému i současnému zástupci kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství. A nakonec i firmě, která se dokázala poprat s problémy během stavby a stihnout dokončit stavbu v řádném termínu.         
 
Odkaz - Galerie fotografií:

 Poskytovatel dotace - www.kr-karlovarsky.cz.

 

Přidejte první komentář

Copyright © 2022 Obec Vintířov | ​Malé schnutí o stavbě: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U Č.P. 100
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy