Aktuální informace obecního úřadu

10.01.2022, 14:03 | Informace obecního úřadu |

Zasedání zastupitelstva obce

Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí dne 17.1.2022 v prostorách společenského sálu restaurace U Kahanu od 16.00 hodin.
 
 
Navržený program jednání:
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 2. Projednání záměru uzavření smlouvy o pachtu závodu mezi společností SUAS Skládková s.r.o. a společností SUAS Recyklační s.r.o.
 3. Informace o kulturních akcích v roce 2022/ vyúčtování dotací 2021.
 4. Stav a průběh investičních akcí v roce 2022 a příprava akcí na další roky.
 5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn.
 6. Návrh plánu veřejnosprávní kontrol pro rok 2022.
 7. Odpadové hospodářství obce v roce 2021/ odpady v roce 2022.
 8. Žádost o pronájem (pacht) pozemku parc. č. 487/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
 9. Odpisový plán na rok 2022 Základní škola Vintířov.
 10. Odpisový plán na rok 2022 Mateřská škola Vintířov.
 11. Žádost o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 228/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
 12. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
 13. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 498 v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
 14. Různé.
 15. Diskuze.
 16. Usnesení.
S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci v době konání zasedání zastupitelstva, Vás zdvořile žádáme o jejich dodržování, konkrétně pak zakrytí obličeje respirátorem FFP2 a použití hygienických prostředků u vstupu do společenského sálu.

 

Přidejte první komentář