Aktuální informace obecního úřadu

29.06.2021, 9:32 | Informace obecního úřadu |

Životní prostředí v obci

Obrázek - životní prostředíSpolečně s květnovými informacemi byl distribuována dotazník, z něhož vyplynulo mnoho poznatků, které byly dále podkladem pro zpracování návrhu Strategického plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030. Ze strany občanů bylo získáno poměrně velké množství podmětů, kterými se chceme dále zabývat a pokusit se je řešit, případně zahrnout do plánu do budoucna. Vzhledem k tomu, že je mnohými občany negativně vnímán problém s prašností, hlukem a občasným zápachem z okolních firem, rozhodli jsme se k tomuto tématu získat, co možná nejvíce informací. Zřídili jsme emailovou adresu:
  kam mohou občané zasílat své podměty. Zároveň zveřejňujeme telefonní čísla na největší společnosti, které působí v katastru naší obce a z kterých mohou pocházet shora uvedené skutečnosti.   
 
SUAS GROUP, a.s. (bývalá Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.): 352 46 5034
 
Lias Vintířov: 352 673 142

Další možností je zavolat i na Obecní úřad Vintířov +420 352 665 416
 
 
 
 

 

Přidejte první komentář