Aktuální informace obecního úřadu

15.02.2021, 16:14 | Obecní úřad |

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 22.2.2021 od 16.00 hodin se uskuteční 19. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Vzhledem nepříliš dobré epidemologické situaci se uskuteční v prostorách společenského sálu restaurace U Kahanu. 
 
 
Navržený program jednání:  
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 2. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021.
 3. Informace o kulturních akcích v roce 2021/ COVID - 19
 4. Stav a průběh investičních akcí na rok 2021 a příprava akcí na další roky.
 5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn.
 6. Informace ke sčítání lidu 2021.
 7. Návrh plánu veřejnoprávních kontrol na rok 2021.
 8. Projednání a schválení termínu svateb pro rok 2021.
 9. Odpisový plán na rok 2021 Mateřská škola Vintířov.
 10. Odpisový plán na rok 2021 Základní škola Vintířov.
 11. Odpadové hospodářství obce za rok 2020/ odpady v roce 2021.
 12. Projednání žádosti o pronájem společenského sálu v termínu 11.6. – 13.6.2021 z důvodu konání svatby.
 13. Projednání žádosti o pronájem společenského sálu v termínu 24.7.2021 z důvodu konání svatby.
 14. Informace k činnosti opatrovníka.
 15. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 26/8.
 16. Různé.
 17. Diskuze.
 18. Usnesení.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2021 Obec Vintířov | Zasedání zastupitelstva obce
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies