Aktuální informace obecního úřadu

15.01.2021, 10:48 | Informace obecního úřadu |

Sčítání lidu 2021

Níže přikládáme informace ke sčítání lidu 2021.

Sčítání lidu 2021
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 03. 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře na stránce -  https://www.czso.cz/csu/scitani2021 nebo v mobilní aplikaci bude možné sečíst se online. Sčítání online umožňuje každému splnit zákonnou povinnost sečíst se rychle a jednoduše, bez pozdějšího vyplňování listinných sčítacích formulářů.
 
 
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
 
Sčítání online
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 se lze sečíst online prostřednictvím elektronického formuláře na tomto webu nebo v mobilní aplikaci. Sčítání online umožní jedné osobě vyplnit sčítací formulář i za někoho jiného, ať už se jedná o člena společné domácnosti nebo někoho, kdo potřebuje se sčítáním pomoct.
 
Listinné sčítání
Od 17. 4. do 11. 5. 2021 se prostřednictvím listinných sčítacích formulářů musejí sečíst osoby, které nevyužily možnost online sčítání. Listinné sčítací formuláře lze získat výhradně od sčítacích komisařů či na kontaktních místech. Formuláře získané jinak – například kopírováním – nelze využít. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na území ČR.
 
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace ke Sčítání 2021 a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné sčítací formuláře.
 
Kdo sčítání zajišťuje
Na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, sčítání řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad, který je zároveň výhradním správcem všech poskytnutých osobních údajů. Významným partnerem Sčítání 2021 je Česká pošta, která poskytuje zejména sčítací komisaře a síť více než 80 kontaktních míst Sčítání 2021
 
 
Přínos sčítání
Sčítání 2021 je zdroj jinak nedostupných informací o životě v naší zemi. Údaje ze sčítání mohou významně ovlivnit plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
 
Jak se sečíst
Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.
 
Sčítací komisaři
Sčítací komisaři, které zajišťuje Česká pošta, hrají při Sčítání 2021 důležitou roli. Pokrývají celé území České republiky a jejich úkolem je v rámci pravidelných pochůzek informovat všechny osoby v přesně určené oblasti o Sčítání 2021. Zajišťují zejména informace o listinném sčítání a distribuci i sběr listinných sčítacích formulářů.
 
 

Přidejte první komentář

Copyright © 2021 Obec Vintířov | Sčítání lidu 2021
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies