Aktuální informace obecního úřadu

09.11.2020, 15:37 | Informace obecního úřadu |

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 16.11.2020 od 16.00 hodin se uskuteční 17. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Vzhledem nepříliš dobré epidemologické situaci se uskuteční v prostorých společenského sálu restaurace U Kahanu.

Navržený program jednání:
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021.
4. Kulturní akce v měsících 11-12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021.
5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2020.
6. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska.
7. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
8. Návrhy střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022-2023 a souhrnných návrhů rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací obce.
9. Rozpočtové opatření obce č. 3/2020
10. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 117D8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12.2020-3.1.2021)
12. Různé.
13. Diskuze.
14. Usnesení.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2020 Obec Vintířov | Zasedání zastupitelstva obce
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies