Aktuální informace obecního úřadu

10.06.2020, 14:25 | Informace obecního úřadu |

Upřesňující informace od firmy VOSS ohledně změny účtu

Logo VOSS 
Vážené paní občané,
níže přikládáme doprovodné informace k dopisu zasílaného Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (VOSS s.r.o.) všem odběratelům okresu Sokolov ohledně změny bankovního účtu pro platby za vodné, stočné.
Materiál je koncipovaný jako otázky, odpovědi a bankovní operace s vazbou jak je řešit.
Současně budou tyto informace doplněny na webových stránkách současného provozovatele VOSS s.r.o. a také na webových stránkách společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

1. otázka – Proč musím platit na jiný účet hned, když je změna od nového roku?
Na novou provozní společnost na Sokolovsku přechází pouze část závodu současného provozovatele, a proto s předstihem dochází k rozdělení systémů a databází zákazníků dle provozovaných lokalit. 
Z důvodu plynulého přechodu na novou provozní společnost, bylo nezbytné zřídit nový bankovní účet, který již od tohoto okamžiku budou zákazníci na Sokolovsku pro své úhrady plnohodnotně využívat. Tedy u těch zákazníků, kteří využívají formu trvalého příkazu, případně inkasa, požadujeme realizovat změnu v nastavení účtu již v průběhu tohoto roku.

2. otázka – Budu muset jet podepsat novou smlouvu, nebo mi přijde poštou? 
Vzhledem ke skutečnosti, že nová provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. v souvislosti s koupí závodu vstoupí od 1.1.2021 do práv a povinností dosavadního provozovatele VOSS, nebude k žádné změně odběratelské smlouvy docházet, stávající smlouvy budou i nadále platné a účinné a pro novou provozní společnost v plném rozsahu závazné. Nebudou se tedy ani uzavírat nové odběratelské smlouvy. Pro odběratele se proto nic nemění, nebudou zatíženi žádnou významnou administrativou. Jedinou změnou bude již avizovaná změna na straně provozovatele (bude realizováno pouze informativně) a platebního místa, tj. bankovního účtu pro úhradu plateb.

3. Změna účtu u různých platebních kanálů u plateb za vodné, stočné (dále V+S) v roce 2020:
Platba faktury za V+S inkasem z účtu – je nutné u své banky změnit účet příjemce inkasa
Platba faktury za V+S trvalým příkazem – je nutné v trvalém příkazu změnit účet příjemce platby
Platba faktury za V+S příkazem (vzor) - je nutné ve vzoru změnit účet příjemce platby
Platba faktury za V+S na pokladně společnosti VOSS s.r.o. – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za V+S na terminálu Sazky – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za V+S pomocí platební brány – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za VS z účtu přes QR kód – účet dle údajů na faktuře
Platba faktury za V+S pomocí SIPO – žádná změna (provede společnost VOSS s.r.o. přes Českou poštu)
 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2022 Obec Vintířov | Upřesňující informace od firmy VOSS ohledně změny účtu
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy