Aktuální informace obecního úřadu

28.04.2020, 14:41 | Informace obecního úřadu |

Nález velice vzácné památky v obci Vintířov

Dne 27. dubna 2020 byla při zemních pracích na zahradě rodinného domu č.p. 59 objevena velice vzácná historická památka, kamenný sloup s křížem z roku 1860. K nálezu byl přizván i historik města Chodova p. Bělohlávek, kterému se povedlo zjistit informace vztahující se k tomuto nálezu.
 
 


Kříž je na tomto místě zachycen již na mapě indikační skici stabilního katastru z roku 1842, přičemž šlo o jednu z mála podobných drobných sakrálních památek na území obce Vintířov. Louka, na které kříž stál, je v indikační skice označená písmeny GW, tedy Gemeinde Weiden/Wiese – obecní louka.
Je velmi pravděpodobné, že tato louka, ležící již tehdy uprostřed malé obce, sloužila jako obecní veřejné prostranství, kde se v běžných časech pásl dobytek a husy, ale pořádaly se zde i společenské akce, jako například masopustní zábavy, dožínky, nebo posvícení. I to byl možná jeden z důvodů, proč zde byl osazen kříž. Kdy přesně ke vztyčení kříže došlo, nevíme, ale jistě to bylo před rokem 1842 a dá se dokonce předpokládat, že zde kříž v nějaké podobě stál již v 18. století.

 

Během následujících let buď stávající kříž dosloužil (pokud byl například ze dřeva, nebo podobného pomíjivého materiálu), nebo jej mohla strhnout divoká voda, případně se prostě obyvatelé obce (nebo konkrétní mecenáš) rozhodli nechat vztyčit kříž nový.
V roce 1860 byl proto na obecní louce, jen o několik metrů západně směrem k budově dnešní radnice, postaven mohutný kamenný sloup, sestávající ze soklu o výšce, na kterém byl vytesán letopočet zhotovení, následně vlastního sloupového dříku a na vrcholu sedící stupňovité kamenné hlavice. Na jejím vrcholu byl mohutný litinový kříž. Velmi dobře je posun sloupu směrem k západu patrný na katastrální mapě císařského otisku stabilního katastru přibližně z roku 1870. Zde je i jako majitel pozemku uvedena obec Vintířov (Wintersgrün Gemeinde). 

Sloup ve své Topografii zmiňuje i významný prvorepublikový badatel a regionalista dr. Anton Gnirs, který píše „Nedaleko od středu obce stojí kamenný sloup s litinovým křížem. Nijak zvlášť nezdobená památka na sobě nese letopočet 1853.“1 Doktor Gnirs se v tomto případě zmýlil v letopočtu, který zjevně špatně zapsal. Že se jedná o tento sloup, je ale zcela bezpochyby, neboť dr. Gnirs sám říká, že se ve Vintířově nacházejí podobné památky jen dvě a druhá je sloup u silnice do Chodova (tento sloup byl nedávno obnoven).

 Obrys sloupu je patrný i na fotografie budovy dnešní radnice z počátku 30. let 20. století.
 
 
Na mapách z padesátých let minulého století se již sloup nenachází. Proč tomu tak je, se můžeme jen dohadovat. Vzhledem ke způsobu, jakým byly části sloupu úhledně složeny v zemi je jisté, že nebyl stržen násilím. Naopak je velmi pravděpodobné, že byl sundán šetrně a úmyslně tímto způsobem uschován v zemi. Zda to udělali původní němečtí obyvatelé před svým nuceným vysídlením, nebo nějaký poválečný majitel domu, to nám asi zůstane záhadou.
 
 
Miloš Bělohlávek
Historik města Chodov

Přidejte první komentář

Copyright © 2021 Obec Vintířov | Nález velice vzácné památky v obci Vintířov
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies