Aktuální informace obecního úřadu

11.02.2019, 11:25 | Informace obecního úřadu |

Údržba a aktualizace Digitální technické mapy pro Karlovarský kraj

Údržba a aktualizace Digitální technické mapy pro Karlovarský kraj

V tomto roce Karlovarský kraj připravil pro stavební úřady a veřejnost aplikaci UtilityReport, která se  zabývá on-line podáním žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Aplikace je dostupná na url: utilityreport. Slouží pro všechny občany kraje.

Na této internetové adrese je možno centrálně požádat níže uvedené správce inženýrských sítí o existenci sítí v jejich majetku a správě. Přes tento formulář rozešle Karlovarský kraj Vaši žádost všem správcům. Následně Vám na Vámi zadaný e-mail bude odeslána odpověď.

správci sítí TI:
Innogy ČR, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
GridServices. s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Povodí Ohře, s.p.
CHEVAK Cheb, a. s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – poskytují aktualizovaná data
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
 
Karlovarský kraj bude nadále pokračovat ve spolupráci s naší obcí na tvorbě, údržbě a aktualizaci Digitální technické mapy pro Karlovarský kraj.
Karlovarský kraj bude i nadále pro naši obec udržovat a aktualizovat datový sklad dle geodetického zaměření skutečného provedení staveb polohopisnou a výškopisnou složku mapy.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2021 Obec Vintířov | Údržba a aktualizace Digitální technické mapy pro Karlovarský kraj
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies