Aktuální informace obecního úřadu

05.09.2018, 15:12 | Informace obecního úřadu |

Informace o dění v měsíci září 2018

V těchto dnech vydal Obecní úřad Vintířov informace o dění v měsíci záři 2018 

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018 (možnost i stáhnout ve formátu PDF)


INFORMACE Z RADNICE:
 • V pondělí 3.září 2018 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude:
 
 • činnost ZO a orgánů
 • obce mezi zasedáními ZO
 • informace o investičních akcích pro rok 2018 a příprava akcí na další roky
 • kulturní akce v 09 – 10/2018
 • komunální volby 2018 a volby do Senátu 2018
 • hospodaření obce za 01- 06/2018
 • návrh rozpočtu pro rok 2019 a další.
 
Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
 
 • ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2017, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci, a máte zájem zúčastnit se vítání občánku v listopadu 2018, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili vyplněním formuláře obci.
 • Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat do 30.listopadu 2018. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři č. 6. Žádáme všechny žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2019. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2019 a podporovány obcí. Pro rok 2019 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2019 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2018 podat na podatelně obecního úřadu.
 • Obec zřídila nové sběrné místo (jako náhradu za sběrné místo u sběrny), které je umístěno v areálu čističky odpadních vod se nachází za fotbalovým hřištěm TJ Baník Vintířov. Otevírací časy, po které mohou občané využít sběrného dvora, se nemění a na obou současných stanovištích je otevřeno v pondělí a ve středu 14.30 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 11.30 hodin.
 • Ve dnech pátek 5. října a na sobotu 6. října 2018 se v obci budou konat volby do zastupitelstva obce. Volební místnosti se podle zákona otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Společně s volbami komunálními, 5. a 6. října 2018 se bude konat i 1. kolo voleb do Senátu ČR. Volby do Senátu ČR budou probíhat ve dvou kolech, druhé kolo bude o týden později, tedy 12. a 13. říjn 2018. Volební místnosti budou otevřeny 12. října od 14 do 22 hodin a 13. října od 8 do 14 hodin. V naší obci je stanoven jeden okrsek se sídlem na našem Obecní úřadě Vintířov, Vintířov 62, v zasedací místnosti. Pro voliče se nic nemění a vše zůstává tradičně stejné. Volební lístky budou na vaše adresy doručeny nejpozději týden před konáním voleb, je tedy potřeba si zkontrolovat zdali máte na svých poštovních schránkách správné a úplné údaje. Pokud se přece jen stane, že se Vám volební lístky neobjeví ve schránkách, nezoufejte, ve volební místnosti v den voleb si je můžete převzít.
 
KULTURA:
 • V sobotu 15.září 2018 od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov ,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ. Oslavy se uskuteční na fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od 13.00 do 20.00 hod.
 
 • Program bude bohatý:
 • taneční vystoupení dětí ze základní školy, hudební vystoupení skupiny 3J – cover rock band z Kraslic,
 • taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského, vystoupení skupiny Wintersgreen cats a k tanci a poslechu
 • zahraje hudební skupina BROUCI BAND. V rámci akce proběhnou ukázky první pomoci, ošetření
 • modelových ran, nádorové prevence, měření tlaku. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce
 • zdarma. Občerstvení během celé akce bude zajištěno. Časový harmonogram je na druhé straně informací.
 
 •  Obec pořádá pro své občany v termínu (pátek) 28.9. – (neděle) 30.9.2018 třídenní poznávací zájezd do oblasti Jihomoravského kraje. Především turisticky nejvíce využívanou oblastí je Lednicko-valtický areál v jehož sousedství budeme ubytováni. Odjezd je v pátek v 8.00 hod. od obchodu Vintíř.
SPORT:
Dne 11. září 2018 opět začíná aerobik pro ženy. Začátek vždy v úterý ve 19.00 hod. v tělocvičně MŠ.
Vezměte s sebou karimatky nebo jiné podložky na cvičení a pití. Informace na tel. 352665416 p. Šubrtová.
 
Fotbal mužů 1. A třída
2. 9.     NE     15:00     Olympie Březová "B"- B. Vintířov
8. 9.     SO     17:00     B. Vintířov - ROTAS Rotava
15. 9.   SO     16:30     FK Merklín - B. Vintířov
22. 9.   SO     16:30     B. Vintířov - Jiskra Aš
30. 9.  NE      15:00     FK Loket - B. Vintířov
 
 
V sobotu 15. září 2018 pořádá kulturní komise obce Vintířov ,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ 2018“, v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního fotbalového hřiště v době od 13.00 do 20.00 hodin následující program pro děti a dospělé:

Od 14.00 – 18.00 hodin bude možnost se pobavit na atrakcích pro děti a dospělé.
Od 13.30 – 16.30 hod. budou na sále probíhat ukázky první pomoc, ošetřování modelových
ran, měření tlaku, prevence nádorových onemocnění. Vstup na dětské atrakce zdarma….

Akce na fotbalovém hřišti, v kulturním sálu a v jeho okolí
 
HORNICKÝ DEN
13.00 - 13.30      Zahájení + taneční vystoupení dětí ze základní školy
13.30 - 14.30      Vstup hudební skupiny „3J-cover rock band“
14.30 – 15.15     Ukázky práce s dravci
15.15 - 15.45      Vstup hudební skupiny „3J-cover rock band“
15.45 – 16.15     Představení leteckých modelářů z Lomnice
16.15 - 16.45     Taneční soutěž pro děti pod vedením p. Jirkovského
16.45- 17.00       Vystoupení taneční skupiny „ Wintersgreen cats“
17.00 – 17.30     Vystoupení kynologů ze Staré Chodovské
18.00 – 19.30     Vystoupení hudební skupiny „BROUCI BAND“
 
Po dobu trvání celé akce bude možnost občerstvení v prostoru hřiště ve stáncích místních podnikatelů. Obec Vintířov Vás srdečně zve na fotbalové hřiště a jeho okolí. Celou akci bude moderovat
známá moderátorka Romana Poláková.

Přijďte na trochu dobrého pivka, jídla a zábavy.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Informace o dění v měsíci září 2018 | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies