Aktuální informace obecního úřadu

30.07.2018, 16:43 | Informace obecního úřadu |

Záměr „ Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030

Příslušný úřad Ministerstva životního prostředí v souladu s § 8 ods. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zaslal dotčeným obcím (Svatava, Vintířov, Nové Sedlo, Královské Poříčí, Lomnice u Sokolova, Sokolov a jako dotčenému územnímu samosprávnímu celku Karlovarskému kraji) požadavek o zveřejnění informace o dokumentaci „ PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOM JIŘÍ 2030“. K tomuto záměru společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s. se může každý písemně vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od dne zveřejnění této informace a to příslušnému odboru Ministerstva životního prostředí se sídlem v Chomutově.

S obsahem dokumentace a příloh se lze seznámit na internetových stránkách v informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia), kód záměru 0V4181 a také na úředních deskách obce.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Záměr „ Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030 | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies