Aktuální informace obecního úřadu

02.03.2018, 12:51 | Informace obecního úřadu |

Zubní ordinace

Ordinace zubního lékaře v naší obci s definitivní platností prozatím končí. Zubní lékařka MUDr. Bohuslava Fegová ukončila svou činnost z důvodu, odchodu do důchodu. Ze strany lékařky byly učiněny veškeré kroky pro to, aby obvod zůstal zachován a našla se za její osobu adekvátní náhrada. Na obecním úřadě proběhlo v této záležitosti i setkání s potencionálním nastupujícím lékařem, který měl začít provozovat svou praxi od 1. dubna 2018. I přesto, že se celá záležitost vyvíjela velice slibně, nakonec skončila nezdarem. Nabízela se ještě jedna varianta náhrady za paní lékařku, ale i ta nakonec nedopadla podle očekávání. Obecní úřad nezůstává k této nepříjemné záležitosti lhostejný a činí veškeré možné kroky k tomu, aby byl tento druh lékařské praxe v naší obci zachován. O pomoc byl požádán i radní Karlovarského kraje pro zdravotnictví. Dalším krokem bylo podání inzerátu na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 169, v kterém se snažíme oslovit širokou lékařskou i laickou veřejnost prostřednictvím novin, internetu a jiných moderních medií. Pacienti si mohou o svou zdravotní dokumentaci zažádat na základě písemné žádosti od 1.4.2018 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví. Zdravotní dokumentace na základě Vámi podané žádosti, bude neprodleně předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentaci nelze předat do rukou pacienta! Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje se nachází na adrese: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova B, 4. patro, kancelář č. 409, tel. 354 222 224. Byli bychom velice rádi, pokud by se našel lékař, který by začal opět provozovat shora zmíněnou zubní ordinaci. Pokud někoho takového znáte, budeme velice rádi za zprostředkování informace, viz plakátek pod textem. 
 
Formulář si lze stáhnout ze stránek KK pod názvem (Vzor žádosti pacienta o předání zdravotnické dokumentace), nebo je k dispozici přímo v kanceláři odboru zdravotnictví.

Přidejte první komentář

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Zubní ordinace | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies