Zájezd - Plohn

Datum události: 15.06.2024
Čas události: 8.45 hod.
Místo: Plohn
Pořadatel: Obec Vintířov - Milan Zika DiS. a Mgr. Marcela Picková