Vítání občánků 2022

Datum události: 26.11.2022
Čas události: od 14.00
Místo: Sál Restaurace u Kahanu
Pořadatel: Obec Vintířov
sobotu 26. listopadu 2022 v čase od 14.00 hodin se ve společenském sále restaurace U Kahanu uskuteční slavnostní vítání občánků. Tohoto slavnostního vítání se mohou účastnit děti s trvalým pobytem v obci, které ještě nebyly přivítány a jsou narozené v období od 1.11.2021 do 31.10.2022. ^ Každé přivítané děťátko dostane od obce malý dárek, pamětní list připomínající tuto událost a menší finanční hotovost. Během slavnostního vítání budou pořízeny fotografie, některé obdrží rodiče a další budou založeny do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je potřeba, aby zákonní zástupci (rodiče), kteří mají zájem se zúčastnit se svým děťátkem slavnostního vítání v letošním roce, přišli na obecní úřad, kde vyplní příslušný formulář a svým podpisem stvrdí souhlas s nakládáním se svými osobními údaji a případným zveřejněním fotografií.
 
Formuláře si je možno stáhnout na webových stránkách obce a, nebo vyzvednout přímo na obecním úřadě.


Akce je v režii kulturní komise, základní školy a spolku pro občanské záležitosti.