Vítání občánků

Datum události: 23.11.2019
Čas události: 14. 00 hodin
Místo: Kulturní sál restaurace "U Kahanu"
Pořadatel:
sobotu 23. listopadu 2019 v čase od 14.00 hodin se ve společenském sále restaurace U Kahanu uskuteční slavnostní vítání občánků. Tohoto slavnostního vítání se mohou účastnit děti s trvalým pobytem v obci, které ještě nebyly přivítány a jsou narozené v období od 1.11.2018 do 31.10.2019. ^ Každé přivítané děťátko dostane od obce malý dárek, pamětní list připomínající tuto událost a menší finanční hotovost. Během slavnostního vítání budou pořízeny fotografie, některé obdrží rodiče a další budou založeny do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je potřeba, aby zákonní zástupci (rodiče), kteří mají zájem se zúčastnit se svým děťátkem slavnostního vítání v letošním roce, přišli na obecní úřad, kde vyplní příslušný formulář a svým podpisem stvrdí souhlas s nakládáním se svými osobními údaji a případným zveřejněním fotografií.
 
Formuláře si je možno stáhnout na webových stránkách obce a, nebo vyzvednout přímo na obecním úřadě.

Akce je v režii kulturní komise, základní školy a spolku pro občanské záležitosti.
Copyright © 2021 Obec Vintířov | Vítání občánků
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies