Aktuální informace obecního úřadu

16.07.2019, 12:27 | Informace obecního úřadu

Dotace z Karlovarského kraje pro jednotky SDH


Místní jednotka dobrovolných hasičů získala nový prostředek pro komunikaci a spojení s ostatními vozidly IZS. Obec Vintířov požádala Karlovarský kraj o poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „ Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci“ a získala tak finanční částku 35 506,- Kč za kterou byl pořízen nový systém Gina Tablet včetně příslušenství. Tento systém byl instalován do zásahového vozidla DA L1Z Ford Tranzit, který obec získala také v minulosti za přispění Karlovarského kraje. Za přispění tohoto systému bylo dosaženo rychlejších dojezdových časů k zásahům. Obec Vintířov za přidělenou dotaci velice děkuje Karlovarskému kraji a přidělené finanční prostředky, byly již řádně proinvestovány.   
                               
 
17.03.2019, 1:26 | Informace obecního úřadu | Přidejte první komentář

Mikroregion Sokolov - východ

"Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření jsou zveřejněny v elektronické podobě na ...