Aktuální informace obecního úřadu

11.03.2019, 16:25 | Informace obecního úřadu |

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat dne 18. března 2019. v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin.      

 
Navržený program jednání:
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
 2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
 3. Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v roce 2018
 4. Stav a průběh akcí pro rok 2019 a příprava PD a akce na další roky
 5. Informace k volbám do Evropského parlamentu/ stanovení minimálního počtu členu volební okrskové komise a volba jmenování zapisovatele okrskové volební komise
 6. Informace o předběžných výsledcích hospodaření obce a inventarizace majetku za rok 2018
 7. Kulturní akce v měsících 04 – 12/2019 a stav jejich přípravy
 8. Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2018
 9. Zpráva o činnosti SDH Vintířov za rok 2018
 10. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2018
 11. Odpisový plán na rok 2019 Základní školy Vintířov
 12. Obecně závazná vyhláška obce Vintířov č. 1/2019
 13. Návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za 2018 Základní škola Vintířov
 14. Projednání termínů svatebních obřadu v obci Vintířov na rok 2019
 15. Projednání žádosti o pronájem nemovitosti (pozemek) p.p.č. 18/1, K. ú. Vintířov u Sokolova
 16. Projednání žádosti o pronájem, případně koupi části nemovitosti (pozemek) p.p.č. 79, k. ú. Vintířov u Sokolova
 17. Různé
 18. Diskuze
 19. Usnesení

Srdečně zvou Zastupité obce Vintířov. 

Přidejte první komentář

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies