Aktuální informace obecního úřadu

05.06.2018, 13:14 | Informace obecního úřadu |

Informace o dění v měsíci červnu 2018

V těchto dnech vydal Obecní úřad Vintířov informace o dění v obci v měsíci červnu 2018

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI ČERVNU 2018 ( možnost i stáhnout ve formátu PDF)

 
INFORMACE Z RADNICE:
  • V pondělí 18.června 2018 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení z minulých zasedání, činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2018 a příprava akcí na další roky, informace o kulturních akcích na měsíce 7-10/2018, informace o přípravě komunálních voleb a voleb do Senátu P ČR, valná hromada „Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.“, zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu školního roku 2017/18 a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
  • Upozorňujeme naše občany, že v pondělí  4.června 2018 bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od 07.30 do 16.30 hodin. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka. Toto přerušení se bude týkat: 
Vintířov - 04.06.2018 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060598665
1 , 10 , 100 , 11 , 111 , 12 , 124 , 13 , 130 , 14 , 148 , 149 , 15 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 ,158 , 159 , 
160 , 161 ,162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 181 , 182 , 182, 183 , 19, 
191  2, 20, 21, 22, 23, 24/24G , 25/25G , 26/26G , 27 , 27/27G , 28 , 28/28G , 29/29G , 30 , 30/30G , 31 , 31/31G , 32 , 
32/32G , 33 , 34/34G , 35/35G , 36/36G ,  40, 41 , 42 , 5, 57 , 61 , 65 , 7, 70,72 , 74 , 77 , 79 , 8/8G , 83 , 85 , 9/9G , 
parc.č..27,
parc.č. P32/1 , parc.č. P321/2 a

Vintířov - 04.06.2018 (07:30-16:30) - plánovaná odstávka č. 110060591190:
v 11, 117, 12/11, 135, 178 , 2 , 35 , 4 , 47 , 50 , 56 , 59 , 62 , 67 , 86 , 87 , 9 , P170 , parc.č. 217/2. 

Bližší informace jsou zveřejněny na internetové stránce www.vintirov.cz a vyvěšeno ČEZ v zasažených lokalitách.
  • Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Vás srdečně zve ve čtvrtek 7. června 2018 u příležitosti Mezinárodního dne archivů na „Den otevřených dveří“. Komentované prohlídky proběhnou v 10.00, 14.00 a 16.00 hod. Vstup do zámeckého parku po celý den.
  • Ordinace zubního lékaře v naší obci s definitivní platností prozatím končí. Zubní lékařka MUDr. Bohumila Fegová ukončila svou činnost z důvodu, odchodu do důchodu. Ze strany lékařky byly učiněny veškeré kroky pro to, aby obvod zůstal zachován a našla se za její osobu adekvátní náhrada. Obecní úřad nezůstává k této nepříjemné záležitosti lhostejný a činí veškeré možné kroky k tomu, aby byl tento druh lékařské praxe v naší obci zachován. O pomoc byl požádán i radní Karlovarského kraje pro zdravotnictví. Dalším krokem bylo podání inzerátu na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 169, v kterém se snažíme oslovit širokou lékařskou i laickou veřejnost prostřednictvím novin, internetu a jiných moderních medií. Pacienti si mohou o svou zdravotní dokumentaci zažádat na základě písemné žádosti na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví. Zdravotní dokumentace na základě Vámi podané žádosti, bude neprodleně předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentaci nelze předat do rukou pacienta! Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje se nachází na adrese: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova B, 4. patro, kancelář č. 409, tel. 354 222 224. Byli bychom velice rádi, pokud by se našel lékař, který by začal opět provozovat shora zmíněnou zubní ordinaci.
 KULTURA:
  • V termínu 28.září – 30.září 2018, (pátek – neděle) se uskuteční třídenní poznávací zájezd do oblasti Jihomoravského kraje. Naším cílem bude i obec Lednice, která leží v pohádkové krajině jižní Moravy se zámky a zámečky, kolonádami, upravenými cestami a řadou drobných romantických staveb. Cestou do těchto míst se zastavíme v Praze, kde absolvujeme exkurzi ve Velkopopovickém pivovaru Kozel, spojenou s ochutnávkou tohoto zlatavého moku. Další naší zastávkou, než dorazíme do místa ubytování, bude návštěva sklenářské hutě Jakuba Tasice. Jedná se o Národní kulturní památku a právě zde se natáčel seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. V dalších dnech si prohlédneme Valdické podzemí s výkladem sklepmistra a s malou ochutnávkou, navštívíme Lednicko-valdický areál s návštěvou zámku, Grotty, Minaretu a skleníku. Lednicko-valdický areál, zvaný též Zahrada Evropy, je nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě a je zapsána mezi památkami UNESCO. Posedíme i ve vinném sklepě s vinařem a k tomu nám zahraje cimbálová muzika. Při našich toulkách se zastavíme i v Pelhřimově a prohlédneme si unikátní Muzeum rekordů a kuriozit.    
  • Cena zájezdu je 1.500,- Kč na osobu a musí být uhrazena při odevzdání přihlášky. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, polopenze, pojištění, průvodcovské služby a vstupné do navštívených objektů. Přihlášky se přijímají od 20. června 2018 od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6.
 SPORT:
  • Fotbal – 1.A třída muži
  •    2.6.2018 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov - Trstěnice  
  •    9.6.2018 od 17.00 hod. –   sobota      Lipová - Baník Vintířov
  •  16.6.2018 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov - Rotava

Přidejte první komentář

Copyright © 2018 Obec Vintířov | Informace o dění v měsíci červnu 2018 | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies