Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum události: 06.06.2024
Čas události: 15.00h
Místo: budova ZŠ Vintířov
Pořadatel: ZŠ Vintířov