Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum události: 17.05.2023
Čas události: 15.00h
Místo: budova ZŠ Vintířov
Pořadatel: ZŠ Vintířov