Veřejná zakázka: Vintířov, úprava komunikace u hřiště

23.05.2024, 14:27
Informujeme o veřejné výzvě na zhotovitele stavby „Vintířov, úprava komunikace u hřiště“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele https://qcm.ezak.cz/profile_display_98.html i veškerými potřebnými dokumenty.
Předem děkujeme za předložené nabídky, které je potřeba podat elektronicky do 6.6.2024 do 15.00 hodin. Termín plnění zakázky je od 01.07.2024 až 30.09.2024.