Svoz nebezpečného odpadu

19.03.2024, 11:12
Vážení občané, odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. V den svozu budete informováni i místním rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie.    Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov. Obvyklá místa stání vozů společnosti Sokolovská skládková, s.r.o: